Regeringen skjuter till miljoner till kronofogdemyndigheten med förhoppning att minska problemen med överskuldsättning i landet. Först och främst är det tänkt att insatsen skall verka i förebyggande syfte för att undvika att de omkring 100 000 personer som funnits i kronofogdens register i över 20 år inte skall bli fler. Totalt finns omkring 400 000 personer registrerade hos kronofogden och antalet skuldsatta har ökat kraftigt de senaste åren.

Satsningen omfattar 10 miljoner kronor per år till kronofogdemyndigheten för respektive år 2016 och 2017. Efter introduktionsåren skall satsningen bli permanent med 15 miljoner kronor varje år. Utöver dessa medel skjuter man även till 10 miljoner extra varje år 2016-18 öronmärkta till skuldsanering för skuldsatta företagare.

Regeringen har även tillsatt en utredning som skall se över möjligheterna att inskärpa tuffare regler för kreditgivare som förmedlar snabblån. Främst är det problemet med kreditgivare som inte gör ordentliga kreditprövningar som man vill komma till rätta med. Här har man lagt fram ett förslag om att konsumenter skall kunna friskrivas från återbetalningskrav om lånebolaget inte utfört en korrekt kreditprövning.

Hur stor effekt som regeringens åtgärder får återstår att se, men med tanke på att den totala skuldmassan hos de ca 400 000 personer personerna i Kronofogdens register överstiger 70 miljarder kronor, skall man nog inte förvänta sig allt för mycket av en årlig satsning på 20-25 miljoner kronor.