Olika typer av missbruk är inte bara skadligt för dig själv och din självkänsla. Missbruksproblematik leder inte sällan även till relationsmässiga och ekonomiska bekymmer. På denna sida fokuserar vi på de ekonomiska konsekvenserna som missbruk kan och ofta med tiden leder till.

Att individer hamnar i beroende av olika slag har flera skäl och orsakerna kan variera beroende på vem man frågor. Men för personer som fastnat ordentligt i missbruk är utvecklingen nästan alltid densamma. Från att beroendet initialt fungerat som en behaglig tillflyktsplats, blir det snart till en nödvändigt centralt stimuli som tar allt mer plats och tid av ens liv.

Nästan alla typer av beroende kräver pengar. Den drogberoende behöver pengar för att handla alkohol eller knark, shoppingmissbrukaren kan inte begränsa sina inköp utan överkonsumerar produkter, den spelberoende är verkligt utsatt då denne ständigt är på jakt efter spelpengarna som ska vinna tillbaka alla tidigare förluster. Med detta i åtanke är det inte speciellt konstigt att även ekonomin blir lidande och att risken för skuldsättning är överhängande.

Om den bakomliggande orsaken till att du hamnat i skuldfällan är ett missbruk, är det viktigt att ta i tu med denna problematik innan eller ev. samtidigt som du försöker styra upp din ekonomiska situation. Risken är annars överhängande att du snart sitter i samma sits igen och samtidigt sjunker ännu djupare ner i skuldträsket.

Länkar till hjälp vid missbruk: