Efter mycket debatt och diskussion har så dagen kommit för det omtalade amorteringskravet att träda i kraft. Amorteringskravet gäller för alla nya bolån som överstiger 70 procent av bostadsvärdet amorteras med 2 procent om året. För lån med 50–70 procent är amorteringstakten per år 1 procent.

Finansinspektionen kommer ansvara för att bankerna ser till så att amorteringskravet faktiskt efterlevs. Någon chockartad omställning är emellertid inte att räkna med, redan sedan tidigare har Sveriges banker själva infört amorteringskrav som motsvarar de krav som nu Finansinspektionen ställer upp.

Läs hela pressmeddelandet på Finansinspektionens hemsida.