Enligt den rådande samhällsekonomiska doktrinen, är det sunt med en viss inflation. I Sverige är inflationsmålet satt till 2% men för närvarande är inflationen i det närmaste obefintlig. Därför valde Riksbanken att återigen sänka styrräntan i ett nytt försök att få fart på inflationen.

Samtidigt varnar experter att Riksbankens aggressiva metoder ytterligare kan blåsa upp bobubblan, så pass att den slutligen imploderar. Skulle detta ske kan bopriserna först rusa för att sedan falla kraftigt. Riksbanken säger sig vara medvetna om riskerna men väljer alltjämt att genomföra sänkningen.