Socialtjänsten betalar genom kommunen ut ekonomiskt bistånd till den som inte klarar av hushållsförsörjningen på egen hand genom ett behovsrelaterat bidrag.

Försörjningsstödet består av två olika delar. Riksnormen är en uträknad skälig ersättningsnivå tänkt att omfatta alla grundläggande basala behov som livsmedel, mat, kläder, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, vissa förbrukningsvaror, dagstidning, telefon samt TV-avgift.

Andra utlägg som kan ingå i försörjningsstöd vilka inte ingår i riksnormen är:

– Boende
– Hushållsel
– Kostnader för arbetsförsäkringen
– Hemförsäkring
– Medlemskap i fackförening
– Arbetsresor