Skuldsanering är en sista utväg för den som fullständigt tappat kontrollen över ekonomin. Skuldsaneringslagen regler vem som kan beviljas denna åtgärd, på vilket vis gäldenären befrias från ansvar för sina skulder och vilka premisser och förutsättningar som måste uppfyllas.

Tanken med skuldsanering är att hjälpa mycket svårt skuldsatta till en ny chans i livet, genom att denne slipper betala hela eller delar av skuldbördan själv. Ansökan om denna åtgärd sker genom att fylla i blankett KFM 9150 hos Kronofogden. Därefter
kommer ditt behov av en sådan lösning utredas. Det är långt ifrån alla som söker som får sin ansökan beviljad.

Om Kronofogdemyndigheten finner dina skäl rimlig, fattas ett beslut om att inleda skuldsanering. Därefter skickas ett förslag till dina fordringsägare dvs. de företag/juridiska personer du är skyldig pengar. Kronofogden skickar även ut ett beslut där det framgår hur mycket du skall betala. Du följer sedan denna plan och betalar angivet belopp i vanligtvis 5 år. Under denna tid kommer du
tvingas leva på existensminimum.

När du fullgjort dina åtaganden och avbetalningstiden upphör är du inte längre skyldig att betala tillbaka något mer på de skulder som omfattades av skuldsaneringen.

Allt fler söker skuldsanering

Under de senaste fem åren har antalet ansökningar ökar konstant. Under 2014 inkom sammanlagt 10 000 ansökningar om skuldsanering vilket är en kraftig ökning med 9% jämfört med året dessförinnan. Vid årsskiftet pågick uppskattningsvis 25 500 skuldsaneringar, sett över en fyra årsperiod har antalet beviljade ärenden ökat med mer än 50%. Ändå var det ”bara” 3 av 5 ansökningar som beviljades under 2014.