De senaste åren har snabblån på nätet flera gånger kritiserats och marknaden liknats vid vilda västern. Kraven på reglering har kommit från både höger och vänster inom politiken och därför är det inte helt förvånnande att regeringen förra året la fram en proposition rörande ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter”. Denna proposition godtogs sedan av en enhällig Riksdag som fattade beslut om en rad inskärpningar i den befintliga konsumentkreditlagen.

Den första september 2018 aktiverades de nya regelverket som i första hand begränsar långivares möjligheter att ta ut ockerpriser för snabblån. Detta är glädjande nyheter för alla krafter som vill begränsa samhällsfarlig och onödig skuldsättning i Sverige. Snabblån är en välkänd inkörsport till skuldfällan, de tak som nu införs för både fasta kostnader och ränta minskar vintermaginalerna för kreditgivare som erbjuder högkostnadskrediter vilket i sin tur också minskar deras vilja och möjlighet att låna ut till personer som riskerar att bli långsiktigt skuldsatta.

De nya reglerna innebär i korthet:

  1. Ett räntetak införs som innebär att den maximal årsrätan regleras av den refensränta som Riksbanken beslutar om varje halvår. Under hösten 2018 innebär det att snabblån inte får ha en högre årsränta än 39,5 procent. Detta gör det omöjligt för kreditgivare att ta ut ockerräntor.
  2. Ett kostnadstak införs som innebär att den totala kostnaden för ett lån aldrig får överstiga lånebeloppet. Lånar du 1000 kr får kostnaden aldrig vara mer än 1000 kr, lånar du 5000 kr får den aldrig vara mer än 5000 kr osv. Detta begränsar möjligheterna för långivare att ta ut stora fasta kostnader för smålån.
  3. Endast en förlängning av återbetalningstiden tillåts om en utgift tas ut. Detta gör det omöjligt för kreditgivare att ta ut upprepade förlängningsavgifter för ett och samma lån.

Utöver de nya reglerna kring låneprodukten, införs även ett par nya regler kring hur dessa produkter får marknadsföras.


Från och med 1 juli 2019 måste alla marknadsföring av högkostnadskrediter märkas ut och åtföljas av följande grafik (varningstriangel) samt varningstext:

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.