Det råder goda tider enligt de flesta ekonomiska kalkyler och prognoser. Det går bra för Sverige, hjulen går på högvarv sägs det.

Samtidigt kan ingen blunda för det skuldberg som hushållen byggt upp. Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) menar att det finns viss oro för en bolånekrasch och skickar i en Expressen-intervju med rådet ”Jag tycker att man ska använda det låga ränteläget till att amortera på sina lån”.

Jag tycker att man ska använda det låga ränteläget till att amortera på sina lån

Något ironiskt kan tyckas då Magdalena Andersson och regeringen själva väljer att utöka statslånen i tider av ekonomisk uppgång, istället för att sätta undan pengar till framtida perioder av svagare ekonomi.

Kanske dags att börja leva som man lär?