Att samla lån eller som det också kallas lösa dyra krediter, har blivit ett allt vanligare koncept hos kreditbolag. Behovet av samlingslån ökar och det beror sannolikt främst på att allt fler tar snabblån och använder kreditkort för att göra mindre köp.

 
 

*Observera att räntan varierar och sätts individuellt vilket gör att den kan vara både lägre eller högre än den angivna.
Principen är att om man löser små lån till större blir det billigare över tid eftersom räntesatsen är lägre. I det korta perspektivet är samlingslånet dock inte per automatik alltid billigast.

Ett annat skäl att samla alla mindre skulder i ett lån är att du får lättare att hålla koll på din ekonomi. Istället för att behöva sköta fem eller sex olika inbetalningar behöver du nu endast se till att betala av på ditt samlingslån regelbundet. Detta minskar
även risken för att skulder förfaller till inkasso och kronofogden.

Till viss del förbättras även din kreditvärdighet genom att samla lån eftersom din kreditaktivitet minskar. På längre sikt kan detta vara viktigt, t.ex. om du vill låna pengar i framtiden.