Under det sista kvartalet 2015 minskade hushållens tillgångar märkbart samtidigt som skulderna växte sig allt större. Främsta skälet till att hushållens tillgångarna krympte tros vara en fallande börsmarknad kombinerat med stillastående bopriser. Under december månad ökade hushållens lån med hela 7,5% vilket är den snabbaste tillväxttakten sedan 2011.

Vid årsslutet 2015 hade svenskarna skulder i lån för motsvarande 3,300 miljarder kronor vilket är en ökning med 228 miljarder sedan årsskiftet 2014-2015. Det är främst bolånen som står för ökningen, men även konsumtionslånen ökar snabbt. Ett annat skäl till varför skulderna ökade under december 2015 är att de genomsnittliga bolåneräntorna höjdes något.