Att värdet på våra bostäder ökat kraftigt de senaste åren kan knappast någon ha missat. Men vad innebär detta egentligen för hushållen?

Mest självklart är förstås att den som vill köpa bostad idag, tvingas betala betydligt mer än för fem eller tio år sedan. Samtidigt har rusningen även gjort att många svenskars förmögenhet vuxit exponentiellt.

Ironiskt nog är det just hushållens ökade förmögenheter som gör att hushållsskulderna ökar. Det beror helt enkelt på att många hushåll lånar pengar till olika investeringar och ändamål snarare än att betala dessa kontant. I och med att bostäder upptaxeras (får ett tillskrivet högre värde), ökar även hushållets kreditvärdighet vilket gör det möjligt att ta ytterligare lån.

Att överskuldsättning kan leda till stora samhällsproblem är något som många ekonomer en längre tid har varnat för och det är bland annat därför som förslag på amorteringskrav och avskaffande av ränteavdrag har lyfts fram på den politiska dagordningen.