När ränteavdraget infördes rådde andra ekonomiska tider och politiken formades för att stimulera den enskilda individen att kunna förverkliga sina drömmar snabbare. Avdraget har kritiserats för att det hjälper till att blåsa upp en bolånebubbla. Att ränteavdraget fortsatt ligger kvar trots att experter länge påpekat riskerna med ett sådant upplägg beror till viss del på att vi, de senaste åren, har befunnit oss i en lågkonjunktur där konsumtionen måste stimuleras till varje pris.

I en tid då bostadspriserna rusar kraftigt höjs allt fler röster om att reduktionen borde fasas ut, men det finns många potentiella risker också med detta. I första hand oroar sig expertisen för att man genom avskaffandet skall dra undan mattan för låntagare som
räknat med en lägre ränta, vilket då potentiellt kan utlösa en omfattande bolånekris istället för att förhindra densamma.

För individen kan ett slopat ränteavdrag innebära en räntechock som på allvar märks av om konjunkturen vänder uppåt och marknadsräntorna stiger. Även om ränteavdraget redan idag gör skillnad på räntekostnaden inte minst för hushåll med mycket stora skulder, hålls kostnaderna för den statliga subventionen nere i och med att utlåningsräntan ligger så lågt just nu.

Exempel på hur räntechocken se ut vid olika tänkta marknadsräntor för ett lån på 3 000 000 SEK med kontantinsats på 450 000 kr och en amorteringstakt på 50 år för bottenlånet och 20 år för topplånet.


Månadskostnad vid 2,5%

Bottenlån
Räntekostnad: 4 688 kr
Amortering: 3 750 kr

Topplån: 1 250 kr
Amortering: 1 250 kr

Utan skattereduktion: 10 938 kr
Med skattereduktion: 9 156 kr


Månadskostnad vid 5,5%

Bottenlån
Räntekostnad: 10 313 kr
Amortering: 3 750 kr

Topplån: 1 250 kr
Amortering: 1 250 kr

Utan skattereduktion: 16 563 kr
Med skattereduktion: 13 094 kr


Månadskostnad vid 10,5%

Bottenlån räntekostnad: 19 688 kr
Amortering: 3 750 kr

Topplån: 1 250 kr
Amortering: 1 250 kr

Utan skattereduktion: 25 938 kr
Med skattereduktion: 20 041 kr


Månadskostnad vid 20%

Bottenlån räntekostnad: 37 500 kr
Amortering: 3 750 kr

Topplån: 1 250 kr
Amortering: 1 250 kr

Utan skattereduktion: 43 750 kr
Med skattereduktion: 34 112 kr