I vidare mening syftar begreppet skuldsättning på alla människor som på ett eller annat vis är skuldsatta. Utifrån denna definition är är majoriteten därför skuldsatta. Man skulle tom. kunna argumentera att vi alla i egenskap av medborgare gemensamt bär den den svenska statens skuld.

Dock är det sällan dessa breda definitioner som oftast åsyftas när man talar om skuldsättning, utan snarare nä ärenden förfallar för och går vidare för indrivning av Kronofogden.

Riksrevisionens rapport om överskuldsättning visar att antalet svårt skuldsatta som riskerar att aldrig kunna betala av sina skulder ökar. Detta märks även på det ökade antalet ansökningar om skuldsanering hos Kronofogden. Uppskattningsvis sitter 400 000 – 600 000 svenskar fast i överskuldsättning, vilket mycket presonligt lidande och kostar samhället uppskattningsvis över 200 miljarder kronor.