Ekonomiskt bistånd tidigare kallat socialbidrag är en särskild ersättning som betalas ut
till den som har ekonomiska problem och inte kan ordna egen försörjning. Tanken är
aldrig att ekonomiskt bistånd skall vara ett permanent bidrag till underhålla, utan
fungerar istället snarare som ett tillfälligt skyddsnät vid extraordinära situationer.

Endast personer med giltigt behov har rätt till ekonomiskt bistånd. Prövning görs efter
kontakt med socialtjänsten i den kommunen du är skriven. Alla har rätt att upprätta en
ansökan om bistånd och få den prövad, men endast hushåll som bedöms sakna egna
försörjningsmöjligheter och har tillräckliga skäl beviljas biståndet som därefter betalas
ut via kommunen. Vid avslag på ansökan kommer du erhålla ett skriftligt beslut med en
motivering.

Socialtjänstlagen reglerar det ekonomiskt biståndet

Det är Socialtjänsten som bedömer och beslutar vem som skall beviljas ekonomiskt bistånd och ersättningens storlek. Socialtjänstlagen är det regelverk som reglerar vad som ingår i hushållens försörjningsstöd samt vilka kostnader som faller utanför riksnormen. Lagen tar även upp praxis för skäliga kostnader som socialbidragstagare kan beviljas genom särskilda tillägg.